Arkiver: Works

VILLAR – una instalación interactiva para seis proyectores

Durante la Guerra Civil española, los niños de la familia Martínez López, naturales de Villar del Cobo, un pueblecito montañés, fueron separados. Fallecido el padre de familia unos años antes de estallar la guerra, la madre, debió ser ingresada al hospital por un tiempo, Ernesto y Cristobalina, dos de los niños, fueron enviados a un orfanato en Teruel, una ciudad vecina durante su enfermedad. Antes de que la madre pudiera regresar por ellos, Cristobalina fue entregada en adopción a una asistente de emergencias procedente de Noruega.

VILLAR – en interaktiv installation til 6 projektorer

Under 1930’ernes Spanske Borgerkrig bliver familien Martinez Lopez fra den afsides liggende bjerglandsby Villar del Cobo skilt fra hinanden. Nogle år forinden er faren død, og da moren, Manuela, i en periode indlægges på hospitalet, anbringes to af børnene, Ernesto og Cristobalina, på et børnehjem i en naboby. Inden moren får mulighed for at hente de to børn hjem, er Cristobalina blevet bortadopteret til en norsk nødhjælpsarbejder.

VILLAR – an interactive installation for 6 projectors

During the Spanish Civil War in the 1930s in the remote mountain village of Villar del Cobo, the children of the Martinez Lopez family were separated from each other. Their father had died some years earlier, and when their mother, Manuela, was hospitalized for a time, two of the children, Ernesto and Cristobalina, were placed in a childrens home in a nearby town. Before their mother was able to bring the two children home again, Cristobalina was adopted by a Norwegian relief worker.

VILLAR – Manuelas Børn – En billedkunstnerisk interaktiv dokumentar

Villar – Manuelas Børn bygger på en usædvanlig historie baseret på kunstnerens egen familie, der blev splittet ad under den Spanske Borgerkrig og først ved et tilfælde blev genforenet mange år senere. Villar – Manuelas Børn præsenteres på en enkelt skærm og er struktureret som en interaktiv dokumentar, hvor 4 søskende fortæller om deres liv …

VILLAR – Manuelas Børn – En billedkunstnerisk interaktiv dokumentar Læs mere »

Mi mar

Mi mar es una videoproyección permanente creada para el nuevo centro psiquiátrico del Hospital Universitario de Aarhus. El complejo es un bloque aislado que circunda un gran espacio abierto dividido en varios patios separados que comparten en el centro un edificio común. El vídeo de Eva Koch se proyecta en la fachada norte del edificio …

Mi mar Læs mere »

Mit hav

Permanent lyd og video til AUH Psykiatrien Aarhus Universitetshospital i Skejby, Mit hav er en permanent videoprojektion skabt til Aarhus Universitetshospitals nye psykiatriske center. Centeret udgøres af en karrebygning, der omkranser et stort uderum, opdelt i flere afskilte gårde og med et fælleshus som center. Eva Kochs videoværk er projiceret som ét langt sammenhængende, levende …

Mit hav Læs mere »

My Sea

Permanent sound and video for AUH Psykiatrien Aarhus University Hospital in Skejby My Sea is a permanent sound and video projection created for Aarhus University Hospital’s new psychiatric centre. The centre consists of a four-sided building surrounding a large outdoor space divided into a number of separate courtyards and with a communal house in the …

My Sea Læs mere »

El cuarto

La obra El cuarto es una escultura mural de bronce en dos piezas instalada en un rincón en ángulo recto recubierto de espejos. La pieza exterior es un cuarto de circunferencia, mientras que la interior es una especie de pupila, la cuarta parte de un centro colinoso. Su instalación en el rincón de espejos hace …

El cuarto Læs mere »

The Quarter

Eva Koch’s sculpture The Quarter is a wall-hung bronze sculpture in two parts installed in a right-angled mirror-clad corner. Outermost there is a relief of a quarter of a circle; innermost as a kind of pupil there is a quarter of a hilly centre. Because of its installation in the mirror-clad corner the concrete quarter …

The Quarter Læs mere »

Den kvarte

Skulpturen Den kvarte er en væghængt bronzeskulptur i to dele, installeret i et vinkelret, spejlbeklædt hjørne. Yderst er et relief af et kvart cirkelslag, inderst, som en slags pupil, en fjerdedel af et bakket centrum. I kraft af installeringen i det spejlklædte hjørne folder den konkrete kvarte sig ud som en hel cirkel; et indkredset …

Den kvarte Læs mere »

Made by hand

Made by hand; a quien busque en Google estas tres palabras le saldrá al paso un torrente de productos de diseño. No nos importa gastar un dinero extra en algo hecho con mimo por unas manos humanas y no fabricado por máquinas. La obra de Eva Koch Made by hand se exhibe en dos pantallas …

Made by hand Læs mere »

Made by hand

Made by hand. Googler man det udsagn kommer der et væld af designprodukter frem. Vi vil gerne betalt ekstra for noget, der er lavet med omhu af menneskehænder frem for at være maskinelt fremstillet. Eva Kochs værk Made by hand, vises på to tætstillede skærme, der tilsammen danner et næsten abstrakt billede. På hver skærm …

Made by hand Læs mere »

Made by hand

Made by hand. If you Google that statement, you will be met by a torrent of design products. We are ready to pay extra for something that has been made with care by human hands rather than having been produced by machines. Eva Koch’s work Made by hand is shown on two closely juxtaposed screens …

Made by hand Læs mere »

Sankt Annæ Wheel

Sankt Annæ Wheel are sculpturally conceived as a play sculpture for toddlers and slightly older children. With this work Eva Koch demonstrates that sculpture is an important element in the planning of urban spaces, that a sculpture can also function as something that can be played on and can create a local place, and that …

Sankt Annæ Wheel Læs mere »

La rueda de Sankt Annæ

La rueda de Sankt Annæ es una pieza lúdica de concepción escultórica para los más pequeños y los que no lo son tanto. Con La rueda de Sankt Annæ, Eva Koch demuestra que la escultura es un elemento esencial a la hora de replantear el espacio urbano, que una escultura también puede funcionar como instrumento …

La rueda de Sankt Annæ Læs mere »

Sankt Annæ Hjul

Sankt Annæ Hjul er en skulpturelt tænkt legeskulptur for de allermindste og de lidt større. Med Sankt Annæ Hjul demonstrerer Eva Koch, at skulpturen er et væsentligt element, når man gentænker byrum, at en skulptur også kan fungere som et legeredskab og skabe en lokal plads, og at man som skulptør, der arbejder i det …

Sankt Annæ Hjul Læs mere »

Ese sueño de paz

La videoinstalación de Eva Koch Ese sueño de paz es una obra de arte in situ concebida para un espacio urbano muy particular dentro de Copenhague: las cisternas que se extienden por debajo del parque de Søndermarken, un antiguo depósito de agua cuya construcción se remonta a 1856. Con sus estalactitas y estalagmitas, este espacio …

Ese sueño de paz Læs mere »

That Dream of Peace

Eva Koch’s video installation That Dream of Peace is a site-specific work created for a quite special urban space in Copenhagen: The Cisterns under Søndermarken, a former water reservoir that dates back to 1856. Dark, cold and damp the rooms with their dripstone formations remind one both of dripstone caves in nature but also of …

That Dream of Peace Læs mere »

Den drøm om fred

Eva Kochs videoinstallation Den drøm om fred er et sitespecifikt værk skabt til et helt specielt byrum i København: Cisternerne under Søndermarken, et tidligere vandreservoir, der daterer sig tilbage til 1856. Mørkt, koldt og fugtigt minder rummet med dets drypstendannelser både om naturens drypstenshuler, men også om fangekældre, katakomber, og beskyttelsesrum, hvor mennesker har været …

Den drøm om fred Læs mere »

Palomas en la torre

Las palomas viven en la naturaleza, pero también en los mitos, en la memoria colectiva, en los poemas y en los cuadros. Verlas aquí, en la torre del Parlamento, nos recuerda que en danés la palabra paloma también hace referencia a quienes trabajan por el consenso al servicio de una gran causa, en este caso los políticos.

Pigeons in the Tower

Pigeons live in the wild, but they also live in myths, in our collective memory, in poetry and in pictures. Now we are in the tower of Christiansborg Palace, the seat of the Danish Parliament. In that connection one might come to think of the fact that politicians may be ”doves” seeking compromise for the sake of a greater cause.

Duer i Tårnet

Duerne bor i naturen. Men de bor også i myterne, i den kollektive erindring, digtene og billederne. I Christiansborgs Tårn kan man tænke på, at ordet due også bruges om politikere, som arbejder kompromissøgende i en større sags tjeneste.

La estrella de Teruel

El origen de la estrella de ocho puntas inscrita en una circunferencia se remonta al mundo babilónico, donde aparece como símbolo de la diosa Ishtar. Retomado posteriormente por el arte hispano-musulmán, el motivo se repite hoy día en numerosos lugares de España. La ciudad aragonesa de Teruel —próxima al pueblo de Villar del Cobo, donde …

La estrella de Teruel Læs mere »

Star of Teruel

The eight-pointed star, which can be enclosed in a circle, can be traced back to Babylonian mythology, where it was the symbol of the goddess Ishtat. Later it was, among other things, adopted into Moorish art and can therefore be found in many places in Spain today. In Teruel (Aragon), which is situated close to …

Star of Teruel Læs mere »

Teruels stjerne

Den ottetakkede stjerne, der kan indskrives i en cirkel, kan spores tilbage til den babyloniske gudeverden, hvor den var gudinden Ishtars symbol. Sidenhen blev den bl.a. taget op i maurisk kunst, og derfor kan den i dag findes mange steder i Spanien. I Teruel (Aragon), som ligger nær den lille landsby Villar del Cobo, hvor …

Teruels stjerne Læs mere »

Pharos

Un faro es un punto de referencia para el marino, una serie de penetrantes destellos luminosos que anuncian al navegante que la costa se abre a proa y que ha de acomodar su rumbo a esa información. La luz del faro sale al encuentro de quien lleva largo tiempo en la mar como un reconfortante …

Pharos Læs mere »

Pharos

A lighthouse is a point of orientation for the seafarer, a series of penetrating flashes telling the mariner that the coast is directly ahead of him and that he must set his course in accordance with this information. If one has been at sea for a long time, the flashes of the lighthouse may seem …

Pharos Læs mere »

Pharos

Et fyrtårn er et pejlemærke for den søfarende, en gennemtrængende serie af lysstærke blink, der fortæller mennesket på havet, at kysten er ret forude, og at man skal rette kursen ind efter denne information. Har man været langt ude på havet, kan fyrets lys møde en som en tryg hilsen; det første tegn på landkending …

Pharos Læs mere »

IFITRYwaiting

Gran parte de nuestra vida la pasamos esperando. A que algo empiece o a que algo termine. Esperamos grandes cambios existenciales o pequeños cambios en las cosas diarias. A Godot, el amor, el verano, el autobús. Mientras esperamos, podemos sentirnos en una especie de intervalo. Sin capacidad de actuar hasta que llegue lo que esperamos. …

IFITRYwaiting Læs mere »

Time is a River which Sweeps Me Along

I universitetsbygningen, KUA 2 på Amager, har Eva Koch installeret 5 videoprojektioner i det trapperum, der forbinder Saxo Instituttets 5 niveauer med arkæologien på øverste niveau.

Time is a river which sweeps me along

La videoinstalación permanente en los espacios públicos presenta más desafíos que la obra en vídeo en una exposición. Se trata de una obra que los usuarios de ese lugar se encontrarán diariamente.

IFITRYwaiting

Much of our lives are spent waiting. For something to begin, or for something to come to an end.

IFITRYwaiting

Eva Koch var kunstnerresident i Ifitry i 2012, og det er her, hun har filmet de øvrige kunstnere, der opholdt sig på stedet, mens de ”venter foran hendes 3D kamera”. De enkelte optagelser er klippet sammen, hvad der giver publikum mulighed for at føle sig som en del af mødet med disse ventende medmennesker.

IFITRY Running

IFITRY Running está rodado en una residencia de artistas cerca de Essaouira, junto a la costa sur de Marruecos. El vídeo se reproduce en un bucle de dos minutos y muestra a la artista corriendo por la laberíntica arquitectura marroquí.

IFITRY Running

IFITRY Running er optaget i Marokko i Ifitry, en kunstnerresidens nær Essaouira, ved kysten i den sydlige del af landet. Videoen, som kører i et 2 minutters loop, viser kunstneren, der løber rundt i den labyrintiske marokkanske arkitektur.

IFITRYrunning

A concrete and a metaphorical self-portrait of the artist, Eva Koch.

NoMadLand

Una guirnalda de voces al rededor de unos grandes almacenes que susurraban: NoMadLand, NoMadLand. ¿Tierra sin locura o tierra nómada? ¿Y si la duda se extendía, porqué todo el trabajo? Escupido por la gran masa de cuerpos absorbentes de los almacenes, tenía un significado terrible, casi profético con la vocecilla humana que insistía en la civilización, contra el infierno del que uno acababa de ser expulsado.

Evergreen

La instalación de video “Evergreen” se trata del poder del grupo y de la crueldad que tienen incorporada los seres humanos, que sin piedad son capaces de aislar a un miembro del grupo. Esta obra ha sido instalada en el increíblemente bello paisaje de las Islas Faroe. La elección de las Islas Faroe como escenario …

Evergreen Læs mere »

I Am The River

El tiempo está ralentizado, de modo que el ojo humano puede captar la corriente constante y salvaje de principio a fin. Hay una armonía meditativa en torno a la imagen, mientras que el fuerte sonido aporta a la experiencia una potente energía. Uno siente su cuerpo frente a un fenómeno de la naturaleza, trasladado de …

I Am The River Læs mere »

I Am The River

Time has been slowed down so that the human eye can follow the water’s wild, uninterrupted fall from top to bottom. There is a certain meditative calm about it, but fierce white noise of the sound track adds a powerful energy to the impression made by the installation. Standing in front of this reproduction of a natural phenomenon that has surprisingly been moved into the centre of the city, the visitor has a physical sense of the huge forces of nature, and the smallness of his or her own body.

I Am The River

Tiden er skruet ned, så det menneskelige øje kan følge vandets vilde kontinuerlige strøm fra top til bund. Der er en vis meditativ ro over det, mens lydsidens voldsomme hvide støj, føjer en kraftfuld energi til indtrykket. Man mærker sin krop foran denne gengivelse af et naturfænomen, overraskende flyttet ind i det centrale byrum, mærker …

I Am The River Læs mere »

Approach

Una i instalación de vídeo sobre comunicación. El sonido y las imágenes nos cuentan la misma historia, cada una en su propio idioma, en lenguaje hablado y de signos. Como espectador, uno se encuentra entre estos dos idiomas. Nos encontramos en una zona de interpretación y, a pesar de que hablamos el mismo idioma, no se puede dar por sentado que lo que entendemos, es lo mismo.

Red Poppies

Es casi demasiado bello. Las amapolas rojas en el trigal, acariciadas levemente por el viento, los insectos que zumban y el canto de los pájaros.

Il Facchino

La imagen viva de la fuente “Il Facchino” de la Via Lata de Roma aparece en la noche oscura de la capital danesa, acompañada del sonido agradable del agua que fluye.

Spiral

Como un símbolo, el espiral se viene utilizando desde épocas muy remotas, como símbolo de cambio, de crecimiento y de desarrollo. En esta obra Eva Koch ha elegido utilizar el espiral que con su valor simbólico equivale a la función del lugar como lugar de aprendizaje.

June’s Lace

June’s Lace es una exposición en tres partes: una projeccio?n de vi?deo en el exterior, una videoinstalación de tres proyectores y un poema. Las instalaciones pueden ser vistos como lecturas existenciales y filosóficas de la cortina de encaje.

Still from Confer

Confer

La instalación de video Confer de Eva Koch está compuesta por dos proyecciones opuestas entre sí. En una proyección se puede ver un contrabajo filmado desde tan cerca que el instrumento parece estar físicamente presente. La otra proyección nos hace seguir el desplazamiento de un helicóptero que vuela en círculos en un cielo azul con algunas nubes.

A video installation for two projections.

Augusta

Este proyecto expone a Augusta ante una imagen visual de su familia groenlandesa, al tiempo que se reproduce un retrato en movimiento, que ubica a la familia en un paisaje groenlandés, en el que el tiempo se revela como un factor imprevisible.

Bina

Memorias de la comunidad humana impregnan la instalación de Eva Koch Retratos de Bina. Se trata de una obra concebida de manera específica para un centro cultural en Bina, suburbio de Bakú, capital de Azerbaiyán.

Calais

Calais es una obra de vídeo y sonido creada para el dramático grupo escultórico “Los burgueses de Calais”, de Augusto Rodin (en la Nueva Gliptoteca Carlsberg de Copenhague). “Los burgueses de Calais” es una interpretación de la leyenda sobre los seis ciudadanos que en 1347, durante asedio inglés, se ofrecieron para ser sacrificados y salvar …

Calais Læs mere »

June’s Lace

June’s Lace is an exhibition in three parts: an outdoor video projection, a video installation for three projectors and a poem. The installations can be seen as existential and philosophical readings of the lace curtain.

June’s Lace

June’s Lace er en udstilling i 3 dele: en udendørs video projektion, en videoinstallation for tre projektorer og et digt. Installationerne kan ses som eksistentielle og filosofiske aflæsninger af blondegardinet.

Nanna

Nanna es una instalación de sitio específico, en la que Eva Koch utilizando el video entabla un diálogo con una escultura tradicional. En este caso es una escultura de una figura femenina, creada por el entonces destacado escultor danes H.W. Bissen (1798-1868).

Una instalación de video Salammbô (Eva Koch 2010)

Salammbô

La obra en vídeo Salammbó tiene como punto de partida la novela de Gustavo Flaubert Salammbó (1862) y en un diálogo con la escultura neoclasicista de igual nombre de Jean-Antonie-Marie Idrac de 1903 (en la Nueva Gliptoteca Carlsberg de Copenhague). La novela de Falubert es una historia colorista, dramática y erótica que se ambienta en …

Salammbô Læs mere »

Nanna

In her place-specific work “Nanna” Eva Koch uses video to enter into a dialogue with traditional sculpture, in this case a female figure modelled by the once trendsetting sculptor H.W. Bissen.

Video still from Eva Koch's "Salammbô"

Salammbô

The video work Salammbô takes its departure in Gustave Flauberts novel Salammbô from 1862 and was created in a dialogue with Jean-Antoine-Marie Idracs neoclassicist sculpture of the same name from 1903 (at the Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen).

Calais

Calais is a video and sound work created for Auguste Rodin’s dramatic sculptural group The Burghers of Calais (the Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen). Rodin’s work is an interpretation of the legend about the 6 leading citizens of Calais who in 1347 offered to sacrifice themselves in order to save their fellow citizens during the English siege of the city.

Bina

The idea of our common humanity permeates Eva Koch’s installation Portraits from Bina. This is a site-specific work for the House of Culture in Bina, a suburb of Baku, the capital of Azerbaijan.

Bina

Påmindelsen om det menneskelige fællesskab gennemsyrer Eva Kochs installation Portrætter fra Bina. Det er et stedsspecifikt værk i form af en udsmykning til et kulturhus i Bina, en forstad til Baku, hovedstaden i Azerbaijan.

Calais

Ny Carlsberg Glyptotek, Danmark, 2010. Rodins Borgerne fra Calais er en fortolkning af legenden om de 6 borgere, som i 1347 tilbød at ofre sig selv for at redde borgerne i Calais under den engelske belejring.

Nanna

I det stedsspecifikke værk Nanna, bruger Eva Koch videokunsten til at gå i dialog med den traditionelle skulptur. I dette tilfælde en kvindefigur, skabt af den engang toneangivende billedhugger H.W. Bissen.

Video Still fra Eva Kochs "Salammbô"

Salammbô

Videoværket Salammbô er skabt med udgangspunkt i Gustave Flauberts roman Salammbô fra 1862 og i dialog med Jean-Antoine-Marie Idracs nyklassicistiske skulptur af samme navn fra 1903.

A video installation for two projections.

Augusta

This project aims to give Augusta a glimpse of her Greenlandic family and at the same time produce a living portrait that places the family in the Greenlandic landscape, but, as the video shows, the weather is an incalculable factor.

A video installation for two projections.

Augusta

Dette projekt handler om visuelt at give Augusta et glimt af sin grønlandske familie og samtidig lave et levende portræt, der placerer familien i det grønlandske landskab, men, som videoen viser, er vejret en uberegnelig faktor.

Spiral

From the earliest days the spiral has been used as a symbol, as a sign for change, growth and development. In her Sculptural Water Art Eva Koch has chosen to use the spiral to symbolise the function of the site, a place of learning.

Red Poppies

It’s almost too beautiful. The red poppies in the wheat field swaying gently in the wind, the buzz of insects and birdsong.

Il Facchino

The living image of the Roman fountain Il Facchino from Via Lata in Rome hangs in the dark night of the Danish capital accompanied by the sound of quietly running water.

Evergreen

The video installation “Evergreen” is about the power of the group and about the cruelty inherent in us that can mercilessly exclude an individual from the group. This is set in the overwhelming and beautiful landscape of the Faeroe Islands.

Still from Confer

Confer

Eva Koch’s video installation Confer consists of two projections set opposite each other. On one projection we see a contrabass, which is filmed so close up that the instrument seems to be physically present. On the other projection we follow a helicopter against the background of a lightly clouded sky. There is no immediate encounter between the two pictures, a contrabass and a helicopter.

Spiral

Fra tidernes morgen har spiralen været brugt som tegn på forandring, vækst og udvikling. I sin Skulpturelle vandkunst har Eva Koch valgt at bruge spiralen, der med sin symbolske værdi svarer til stedets funktion som sted for læring.

Red Poppies

Det er næsten for smukt. De røde valmuer i kornmarken, der duver let for vinden, de summende insekter og fuglesangen.

Il Facchino

Det levende billede af fontænen Il Facchino fra Via Lata i Rom, hænger i den nattemørke danske hovedstad, ledsaget af lyden af stille rindende vand.

Evergreen

Videoinstallationen “Evergreen” handler om gruppens magt, og om menneskets iboende ondskab, der nådesløst kan udelukke en fra gruppen. Dette er iscenesat i Færøernes overvældende og smukke landskab.

Still from Confer

Confer

Eva Kochs videoinstallation Confer består af to projektioner modstillet hinanden. På den ene projektion ses en kontrabas, der er filmet så tæt på, at instrumentet virker fysisk nærværende. På den anden projektion følger vi en helikopter, der cirkler henover en letskyet blå himmel.

Approach

A video installation about communication. The sound track and the visuals tell the same story, but in different languages, the spoken and sign language. Caught between these two languages, we are in a field of interpretation. Even though we speak the same language, it is not given that we understand the same thing.

Approach

En videoinstallation der handler om kommunikation. Lydside og billedside fortæller den samme historie. Men på hvert sit sprog, henholdsvis tale og tegnsprog. Stedt mellem disse to sprog er vi i et tolkningsfelt, og selv om vi taler samme sprog er det ikke givet, at vi forstår det samme.

Postal Para una Bailarina

El experimentado viajero solitario que durante el monótono viaje en el tren transiberiano te invita a que le acompañes con un cuento sobre una de las muchas anécdotas que tiene sobre su viaje.

Postcard to a Ballerina

The lone experienced traveller who in the midst of the monotony of a journey on the Trans-Siberian Railway invites you to hear the tale of one of the many incidents he experienced along the way.

Postcard to a Ballerina

Den enlige erfarne rejsende, der undervejs på den transsibiriske jernbanes monotone rejse byder dig ind i sit selskab, med en fortælling om en af de mange hændelser, der er tilstødt ham undervejs.

Up

La instalación de video UP de Eva Koch es como un ‘loop’ que muestra a gente subiendo de un pozo subterráneo. La proyección ocupa unos 60 cm. de diámetro. Si uno se lo imagina proyectado en una calle o en una acera por donde pasa mucha gente, será un momento de sorpresa, una pequeña intervención, por la que uno puede elegir atravesar con una breve mirada o bien detenerse a observar con sorpresa

Span

El proyecto consta de una obra de video distribuida entre dos edificaciones, en las que en cada lugar se muestra situaciones extremas de la ‘misma’ historia. Las secuencias de video se proyectan directamente sobre los muros externos y pueden verse desde el anochecer. La obra genera una experiencia especial una vez que la oscuridad es total.

Up

Eva Koch’s video installation UP is a loop that shows people coming up out of a subterranean shaft. As a projection it has a diameter of about 60 cm. Projected onto a street or pavement where many people pass by, it will provide a moment of surprise, a little intervention that some will pass by with a quick glance, while others may pause for a moment to wonder what is going on.

Span

The project is a video work, divided between two blocks with each locality showing an extreme point of the ‘same’ story. The video sequences are projected directly onto the outer walls and can be seen from dusk to sunrise. The work establishes a special experiential space as darkness falls.

Up

Eva Kochs videoinstallation UP er et loop, der viser folk stige op fra en underjordisk skakt. Som projektion fylder den omkring 60 cm. i diameter. Forestiller man sig den projiceret på en gade eller et fortov, hvor mange mennesker passerer, vil den være et overraskende moment, et ganske lille indgreb, som man enten kan passere med et kort blik, eller standse overrasket op over.

Span

Projektet er et videoværk, der fordeler sig mellem de to karréer, hvor der hvert sted vises et yderpunkt af ‘den samme’ historie. Videosekvenserne bliver projekteret direkte på ydermurene og kan ses fra skumring til solopgang. Værket tilføjer et særligt oplevelsesrum, når mørket sænker sig.

Escultura de tierra y luz, Esbjerg, Dinamarca

El proyecto consiste en un montículo de unos 30 metros de alto con un diámetro aproximado de 280 metros. En la superficie del montículo hay encajadas 19 luces abovedadas con un diámetro de 2,6 metros. El cambiante funcionamiento de sus luces, depende de la frecuencia del tráfico.

Earthsculpture

The project consists of an approximately 30-metre high mound with a diameter of about 280 metres. Inside the mound at surface level there are 19 domed lights, each with a diameter of 2.6 metres. Every time a vehicle passes, a flash is activated.

Earthsculpture

Skulpturen består af en kuppelform med højde på ca. 30 m. og en diameter på ca. 280 m. I jordformen er der at 19 kuppelformede lysarmaturer i overfladeniveau, hver med en diameter på 2.6 m. Der tændes før lygtetænding og hver gang en bil kører forbi, aktiveres et blink.

En Face

El punto de partida son imágenes personales del álbum familiar de los años 60. El material utilizado son diapositivas, que componen un recorrido en donde se resaltan los diferentes detalles. Las imágenes fueron mostradas con tres carruseles, colocados en el centro del espacio de exposición y con intervalos intermitentes. Las series se clasifican bajo los títulos: “En España”, “Entre el cielo y el mar” y “Retratos”.

En Face

The source of material was family photos from the 1960. Eva Koch used slides put into sequences and with emphasis upon certain details. The slides were shown from three dia carousels placed in the middle of the room, changing continuously. The series had titles as “In Spain”, “Between Sea and Sky” and “Portrait”.

En Face

En Face er en diasinstallation, som alene gennem valg af medie, peger på erindringen.

NoMad

Sobre una línea fina, un estrecho rompeolas divide el cielo y el mar, y sobre el rompeolas, una corriente de personas se traslada. El camino tiene sus peligros, constantemente las fuertes olas se abalanzan sobre el rompeolas y cubren de agua a los viajeros.

Escultura con pared

El círculo y el arco son figuras geométricas que se repiten en las obras de Eva Koch. “Escultura con pared” nos devuelve a otras obras, como por ejemplo “Escultura en la Casa de la Cultura” en la ciudad de Skanderborg, que de manera similar deja aparecer un arco.

La escultura de la Casa de Cultura en Skanderborg

La escultura, que es de bronce pulido y tiene una longitud de 300 metros, va desde la calle Algade hasta el lago de Skanderborg. Los trescientos metros es la longitud de la linea sobre la que la escultura esta situada, porque en realidad solo aparece en fragmentos mas o menos grandes.

Sculpture with Wall

In Sculpture with Wall it is the wall that functions as a plinth with the segment of a circle apparently breaking through a wall. Looking from either side of the wall one sees only a bronze form, two bronze surfaces. Only when the observer unites the two views in his mind, does the actual form of the work emerge: a section or a fragment of a circle. As is the case with virtually all Eva Koch’s works, it is the observer who synthesises the work, the observer who, so to speak, become the place where the work comes into being.

Sculpture, Skanderborg

The sculpture is made of polished bronze and is more than 300 meters long, stretching from Algade to Skanderborg Lake. 300 meters is the actual distance from one end to the other of the sculpture, which in fact only appears in larger or smaller fragments.

NoMadLand

A garland around a large department store whispering NoMadLand. No mad land or nomad land? And doubt spread, for why this conjuration? And when one had squeezed ones way out of the absorbent mass of jostling bodies inside, the fragile human voice insisting on civilization as opposed to the oblivious inferno from which one had just emerged seemed sinister, almost prophetic.

NoMad

On a thin line, a narrow mole extended between sky and sea, human figures walk and walk. Their passage is not without risk. Powerful waves are constantly crashing on the mole, sweeping over the mole and the walkers.

Sckulpture med væg

Cirkelslaget og buen er genkommende geometriske former i Eva Kochs værker.

Sculpture, Skanderborg

Skulpturen er udført i bronze har et forløb på over 300 meter, strækkende sig fra Algade til Skanderborg Sø. De 300 m. er længden på den linje skulpturen ligger i, for reelt dukker den kun frem i større eller mindre brudstykker. Billedet er usynligt for øjet, helheden kan kun beskueren danne.

NoMadLand

En guirlande rundt om et stort varehus hviskede NoMadLand, NoMadLand. Intet sindsygt land eller nomade land? Og tvivlen bredte sig, for hvorfor så denne besværgelse? ?Var man lige blevet spyttet ud fra den opsugende masse af masende kroppe I varehuset, virkede det uhyggeligt, næsten profetisk med den spinkle menneskelige stemme, der insisterede på civilisation modstillet det forglemmende inferno, man just var sluset ud af.

NoMad

På en tynd line, en smal mole udspændt mellem himmel og hav, vandrer mennesker afsted. Færden er ikke uden risiko; konstant vælter kraftige bølger ind over molen og overskyller de vandrende.

Crowds (Multitudes)

En la vídeo instalación Crowds de 1997, Eva Koch se ha situado en medio de la multitud de tres grandes ciudades, Jerusalem, Bombay y Hong Kong dejando que la cámara grabase.

Transit (Tránsito)

El video Transit (Tránsito) trata de estar en camino, en el espacio intermedio, ‘In the gap’, entre aquí y allí. Transit significa traslado de un lugar a otro.

Transit

The video Transit is about being on one’s way, ‘in the gap’, between here and there. Transit means the state of being moved.

Crowds

In “Crowds”, the large video installation from 1997, Eva Koch has placed herself in the middle of the crowd of three major cities: Jerusalem, Bombay and Hong Kong, and allowed the camera to roll.

Crowds

I den store videoinstallation Crowds fra 1997, har Eva Koch stillet sig op midt i mængden i tre internationale storbyer

Transit

Videoen Transit handler også om at være undervejs, i mellemrummet, ‘in the gap’, mellem her og der. Transit betyder overførsel fra et sted til et andet.

Nini

El proyecto formaba parte de una serie de tableros. Se trata de una serie de retratos de Nini Haslund Gleditsch, que en Noruega es conocida por su trabajo y compromiso político de toda una vida por la paz.

Nini

The project was shown as a series of billboards using the same medium as advertising communication in modern urban life. The series presents a portrait series of Nini Haslund Gleditsch, who is wellknown in Norway for her lifelong political commitment and her work for peace.

Nini – Glimt af en kvindes liv

Projektet blev vist som en serie Bill Board og er en portrætserie af Nini Haslund Gleditsch, der i Norge er kendt for sit livslange politiske engagement og arbejde for fred.

MTG (Mind The Gap)

Mind the Gap fue realizada en uno de los pequeños pabellones del Kongens Have, la sala estaba desnuda. Vacía y completamente blanca, pero a su vez llena de sonido y una fuerte luz brillante. El espacio vacío, ese espacio que en realidad no se puede penetrar, aun mas en cuanto ya no esta vacío, tenía un algo fatídico, clamando en un tono profundo que casi hacia que el edificio temblase.

MTG

Mind the Gap was housed in one of the small pavilions bordering Kings Garden in Copenhagen. The room was bare. Empty and white, but at the same time filled with a strong light and sound. The empty space, the space that can never be entered, since it would no longer be empty, was ominous, singing a deep tone so that the building was almost resonant with it.

MTG

Mind the Gap fandt sted i en af de små pavilloner ved Kongens Have. Rummet var nøgent. Tomt og hvidt, men samtidig fyldt af et stærkt lys og af lyd. Det tomme rum, det rum, der jo aldrig kan betrædes, i og med at det så ikke længere er tomt, var ildevarslende, syngende på en dyb tone, der næsten fik huset til at gå i resonans.

Punto

La escultura sonora de 1993, en Vilhelm Thomsens Plads en Copenhague, estaba formada como la parte superior de una esfera sobre la superficie del suelo. Una cúpula negra mate, en camino de liberarse de las garras de la tierra, o un globo hundido un tanto peligroso, a la vez que un elemento estable en la inquietante extensión de la ciudad.

Ya9

Eva Koch deja que un “Ahora”, expresado en 9 idiomas diferentes, vaya de punto a punto.

Point

The sound sculpture in 1993 on Vilhelm Thomsens Plads in Valby is formed as the top of a sphere. A mat, black dome breaking free of the earths grasp or a sinking globe. Slightly dangerous, but at the same time a calm and stable element in contrast to the restless surroundings. Placed in a square in the urban space the sculpture establishes a centre around which the space gathers.

NineNow

Eva Koch makes a “now”, pronounced in 9 different languages, spring from point to point.

Point

Lydskulpturen i 1993 på Vilhelm Thomsens Plads i Valby har form som toppen af en kugle. Anbragt på en plads i byens rum etablerer skulpturen et centrum, hvorom rummet samler sig.

NineNow

Eva Koch lader et nu, udtalt på 9 forskellige sprog, springe fra punkt til punkt.

Sin titulo

Si los puntos se sitúan en el espacio, crean un mapa topográfico. Eva Koch deja que un “Ahora”, expresado en 9 idiomas diferentes, vaya de punto a punto. El ahora es local, siempre en algún otro sitio que el que esperamos. Hablamos de puntos en el tiempo, instantes de tiempo detenidos en una corriente continua.

Escultura multi-media

Doble espiral de planchas de aluminio. Luz halógena de 1000 w y 2 canales de video. Uno mostrará en rápidas secuencias, noticias internacionales, el otro muestra una mismo calle filmada durante 24 horas.

No Title

If the top of a sphere becomes sufficiently small, it is no longer defined as part of a sphere, but as a point. In Eva Kochs work these points can appear as markers in a field of images taken from the uninterrupted outpourings of TV, as in the untitled work exhibited at Brandts Klædefabrik in 1993.

Multi media

Double spiral of aluminium sheets. In one room there is a halogen lamp, 1000 w, in the other there are 2 video channels. One showing glimpses of world events and the other showing a street over 24 hours.

No Title

Hvis en kugletop bliver tilstrækkelig lille, defineres den ikke mere som del af en kugle, men som et punkt. Hos Eva Koch kan punkterne optræde som markører i et felt af billeder taget fra TVs stadige billedstrøm, som i værket uden titel udstillet på Brandts Klædefabrik i 1993.

Multi media

Dobbelt spiral i aluminium.I det ene rum møder man en 1000 w halogen lampe og i det andet, to video kanaler. Den ene viser glimt af verdensbegivenheder og den anden viser gadeliv over et døgn.

Blockade

Sculpture installation, Sophienholm

Blockade

Den skulpturelle installation på Sophienholm.