Il Facchino

Eva Koch ha utilizado la posibilidad de trabajar con video al aire libre. En la obra “Il Facchino” emplea la imagen viva en el espacio urbano, ofreciendo al público que pasa por el lugar una experiencia distinta una vez que la oscuridad se hace presente en la ciudad.

La imagen viva de la fuente “Il Facchino” de la Via Lata de Roma aparece en la noche oscura de la capital danesa, acompañada del sonido agradable del agua que fluye. “Il Facchino” pertenece al grupo de fuentes romanas que han sido llamadas “fuentes parlantes” ya que antes de asegurarnos la libertad de expresión, a veces se las usaba para colocar mensajes críticos o satíricos. Se puede decir que el pequeño y anónimo vendedor de agua con el barril en sus brazos representa el derecho a la libertad de expresión. La figura es un vendedor de agua del siglo XVI, a pesar de que se dice que el original representaba al vendedor de vino Abbondio Rizzio, que vendía y bebía mucho esta embriagante bebida.

“Il Facchino” es una figura humana un tanto anónima y quizás también algo desapercibida, que con su aspecto melancólico y especialmente terrenal y su flujo eterno de agua nos recuerda que el tiempo pasa, así como el agua fluye.

Il Facchino

Eva Koch has made use of the possibility of working with video outdoors. In her video work Il Facchino she uses the living picture in urban space and presents the passing public with a new experience of the city when darkness falls.

The living image of the Roman fountain Il Facchino in Via Lata hangs in the dark night of the Danish capital accompanied by the sound of quietly running water. Il Facchino belongs to the group of fountains in Rome that have been called speaking fountains because before freedom of speech was secured they were sometimes used as places where critical and satirical messages could be brought. The anonymous little water vendor embracing the barrel can thus be said to have come to represent the right to speak freely. The figure is a wine vendor from the 16th century and is said to be the wine vendor Abbondio Rizzio, who both sold a great deal and drank copiously of his ware.

Il Facchino is a slightly anonymous and overlooked but nonetheless very human figure, who with his mild, melancholic and rather worn appearance along with the unceasing flow of water reminds us that time is passing.

Il Facchino

Som en af de første danske kunstnere har Eva Koch arbejdet med at præsentere videoværker i det offentlige rum. Det levende billede af fontænen Il Facchino fra Via Lata i Rom er her overført til den danske hovedstad, ledsaget af lyden af stille rindende vand. Den midlertidige installation af værket på facaden af Hotel D´Angleterre i det centrale København i 2006, er også en demonstration af, hvordan videoen på mange måder fungerer ideelt i det offentlige rum, ikke mindst i aftenbyens.

Il Facchino er en lidt anonym men ikke desto mindre meget menneskelig figur, som med sit milde melankolske og aldeles jordiske ydre og sin evige vandstrøm minder os om, at tiden går, ligesom vandet løber. Figuren er en vandsælger fra det 16. århundrede, selv om dens fysiske forlæg siges at være vinsælgeren Abbondio Rizzio, der både solgte og drak meget af den berusende væske. Il Facchino tilhører den gruppe af romerske fontæner, man har kaldt talende fontæner, fordi man, før ytringsfriheden var sikret, undertiden brugte dem som steder for placering af kritiske og satiriske meddelelser. Den lille anonyme vandsælger med tønden i favnen repræsenterer derfor i dag også retten til at tale frit.