Sckulpture med væg

Cirkelslaget og buen er genkommende geometriske former i Eva Kochs værker. Skulptur med væg griber således tilbage til f.eks. Skulpturen ved Kulturhuset i Skanderborg, der på lignende vis lader et bueslag dukke op.
I Skulptur med væg, er det væggen, der fungerer som en sokkel hvor et cirkeludsnit tilsyneladende gennemborer en væg. Fra de respektive sider af væggen ser man blot en bronzeform. Først i det øjeblik beskueren i sit eget hoved forener de to syn, opstår den konkrete form: et udsnit eller et fragment af et cirkelslag.