Still from Confer

Confer

La instalación de video Confer de Eva Koch está compuesta por dos proyecciones opuestas entre sí. En una proyección se puede ver un contrabajo filmado desde tan cerca que el instrumento parece estar físicamente presente. La otra proyección nos hace seguir el desplazamiento de un helicóptero que vuela en círculos en un cielo azul con algunas nubes.

Aparentemente las dos proyecciones no se conectan, un helicóptero y un contrabajo. El observador se encuentra en el espacio intermedio entre ambos elementos, por lo que representa un tercer espacio, el espacio del encuentro. El encuentro se crea especialmente mediante el sonido. El ruido ascendente y descendente del helicóptero, la música con sus tonos serenos, suaves que luego se transforman en un estresante sonido que parece apelar al helicóptero. Probablemente el observador experimentará la música como una ilustración de la imagen del helicóptero, ya que esta imagen es la que crea la historia. Pero así como se siente que el contrabajo es el que le da dirección al helicóptero, también se siente que el vuelo circular del helicóptero es el que toca el contrabajo. De esta manera, la música y las imágenes se entrelazan. Ni la música ni la imagen nos dan una respuesta clara. En forma alternada nos calman y nos animan, y de esta manera el observador se encuentra en su propio espacio animado con placer, irritación, asombro y angustia, entre las dos proyecciones de Eva Koch.

CONFER significa conferenciar, consultar o transmitir algo a alguien. En esta instalación es el observador el que transmite la información, tanto a través del ojo como a través del oído. En la sinceridad del espacio intermedio somos nosotros los asombrados creadores.

Still from Confer

Confer

Eva Koch’s video installation Confer consists of two projections set opposite each other. On one projection we see a contrabass, which is filmed so close up that the instrument seems to be physically present. On the other projection we follow a helicopter against the background of a lightly clouded sky. There is no immediate encounter between the two pictures, a contrabass and a helicopter.

The viewer stands in the interval between them and forms, so to speak, the third place, the place of meeting. The meeting is to a large degree gestalted by the sound: the rising and falling drone of the helicopter, the alternating sequences of the music, now tentative and soft, now almost insistent, so that it seems to be addressing itself to the helicopter. The viewer will probably experience the music as an illustration for the picture of the helicopter, because that is where the story is. But just as we have the sense that it is the contrabass that directs the helicopter, so we feel that the circling of the helicopter is playing the contrabass, thus creating an interweave of picture and sound. Neither music nor picture make an unambiguous statement, as they alternately calm and animate us, and bring the viewer into his own pulsating space of pleasure, irritation, wonder and anxiety between Eva Koch’s two projections.

“Confer” means to converse, to consult or to grant. In this installation it is the viewer who is given information through the eye and ear. In the openness of the intermediary space we ourselves are the wondering creators.

Still from Confer

Confer

På den ene projektion ses en kontrabas, der er filmet så tæt på, at instrumentet virker fysisk nærværende. På den anden projektion følger man en helikopter, der cirkler henover en letskyet blå himmel. Umiddelbart er det lyden, der er mest påtrængende: Helikopterens stigende og faldende snurren, musikkens skiftevis rolige og næsten stressende forløb.

Umiddelbart er der ikke noget, der forbinder billederne af en kontrabas og en helikopter. Beskueren står i mellemrummet mellem dem, både mentalt og fysisk, og kommer i den forstand til at udgøre det tredje sted – et mødested. I filmens verden er musikken oftest en forstærkning af billedsiden, det er musikken, der understreger romantikken eller uhyggen. Således vil beskueren også her prøve at finde en fortælling og en retning mellem billeder og lyd. Man vil måske opleve, at det er kontrabassen, der giver helikopteren retning, ligesom helikopterens cirklen former kontrabassens stemme, men det passer ikke rigtigt. Ved beskuerens mellemkomst og insisteren på sammenhæng og fortælling væves billede og lyd ind i hinanden. Skiftevis beroliget og animeret befinder beskueren sig i sit eget pulserende rum af nydelse, irritation og undren.

Confer betyder at konferere, at rådslå sig med eller at overdrage noget til nogen. I installationen her, er det beskueren, der får overført information, både gennem øjet og gennem øret. Men hvordan vi skal tolke informationerne er op til os selv, og får os til at overveje hvor lidt der skal til, før der dannes en mening og hvor dårligt mennesket tåler det tilfældige.