VILLAR – en interaktiv installation til 6 projektorer

Villar er en usædvanlig historie baseret på kunstnerens egen familie, der blev splittet ad under den Spanske Borgerkrig og kun ved et tilfælde blev genforenet mange år senere. Kort fortalt er historien den, at to af familiens børn under morens sygdom i en periode må anbringes på et børnehjem. Pga. krigen har moren ikke mulighed for at hente dem hjem, og da dette bliver muligt, er datteren, Cristobalina (som senere skal blive mor til kunstneren Eva Koch) allerede blevet bortadopteret til en norsk nødhjælpsarbejder. Som voksen bliver Cristobalina gift med en dansk mand, og hun genser først sin tabte spanske familie i 1962, efter at de ved et mærkeligt sammentræf på Færøerne har mødt en notar fra egnen omkring Villar del Cobo.

VILLAR vises på 6 monumentale interaktive projektioner, der lader den besøgende møde historiens personligheder og træde ind i landsbyen Villar del Cobo, hvor historien tog sit udgangspunkt i 1934.
Afgørende for måden man oplever handlingens og installationens opbygning på, er interaktiviten der udløses af beskueren. Den måde man tager værket til sig på, kan sammenlignes med den gennemrejsendes oplevelse af et sted. Beskueren kommer ind i landsbyen og møder dens beboere, men først i det man beslutter sig for at slå sig ned en stund, dvs. i det øjeblik man aktiverer installationens sensorer, lukker disse menneskers fortællinger sig gradvist op. Pga. de mange lag og den variation hvormed de kan aktiveres, vil fortællingen, ligesom den ville være for den rejsende, der kom til byen, være individuel for hver besøgende. Installationen består af 20 forskellige sekvenser der i alt varer 45 minutter, men sekvenserne vil aldrig blive afviklet kronologisk eller forudsigeligt, hvorved hver enkelt besøgendes oplevelse vil være unik.
Installationen skifter mellem fire forskellige tilstande, som alle udløses interaktivt: Grundtilstanden er den passive installation, hvor hver projektion viser en af de 6 hovedpersoner i fortællingen.
Ved aktivering af en sensor placeret foran hver projektion, udløses den intime tilstand hvorved den aktiverede person fortæller en kort sekvens, mens de andre 5 kører videre uafhængigt.
Hvis mere end to projektioner aktiveres samtidig, udløses den specielle tilstand og alle 6 projektioner viser synkrone scener fra familiens liv, og beskueren bliver for alvor inviteret med ind i familiens hverdagsliv.
Hvis man ikke er klar over at installationen er interaktiv, vil man ofte komme til at aktivere en centralt placeret sensor, hvorved en generel tilstand viser synkrone sekvenser der afspilles samtidig på alle 6 projektioner. Det generelle tilstand giver det overordnede billede af egnen og landsbyen i Spanien, hvor historien finder sted..

Ligesom en turist på gennemrejse kan få forskellige indtryk og oplevelser af steder og episoder i forhold til hvor meget tid, man tager sig, og hvor tæt man vælger at komme på de mennesker, der befinder sig på dette sted, sådan vil VILLAR åbne sig for beskueren i forhold til, hvor meget man vælger at fordybe sig. Ved at lade flere forskellige stemmer fortælle om den samme begivenhed handler VILLAR også om, at sandheden afhænger af blikket der ser, og at erindringens karakter er subjektiv.