Up

Byens fodgængere retter ofte blikket nedad. Det faktum tager videoen UP udgangspunkt i, idet den i al sin enkelthed består af en sekvens, der viser mennesker, der en efter en kommer kravlende op fra et hul i jorden. Når videoen projiceres på fortovet fylder den omkring 60 cm. i diameter, præcis som en vanlig kloaknedgang.

At arbejde med kunst i det offentlige rum kræver en etisk stillingtagen, som tilsyneladende ofte overses: Hvordan henvender man sig til folk, som faktisk ikke har bedt om at blive henvendt til? I den forstand er UP et uproblematisk værk. Forestiller man sig den projiceret på en gade eller et fortov, hvor mange mennesker passerer i løbet af dagen, vil den være et overraskende moment. Et ganske lille indgreb, som man enten kan passere med et kort blik, eller standse overrasket op over. Med sit diskrete indgreb åbner Eva Koch for en mulig refleksion over alt det, vi ikke ser, alt det, der ligger udenfor vores synsfelt.