Pharos

Et fyrtårn er et pejlemærke for den søfarende, en gennemtrængende serie af lysstærke blink, der fortæller mennesket på havet, at kysten er ret forude, og at man skal rette kursen ind efter denne information. Har man været langt ude på havet, kan fyrets lys møde en som en tryg hilsen; det første tegn på landkending

Der er stillet skarpt på fyrkammeret, stedet hvorfra lyset, der kan ses vidt omkring, emanerer. Lyden er en væsentlig del af installationen, dels er der den voldsomme lyd af havet, dels den tikkende lyd af den mekanisme, der skanderer fyrets lys, og som i installationen også bliver et kompositorisk princip.

Eva Kochs videoinstallation kan ses som et billede på menneskets behov for orienteringspunkter i tilværelsen, ja, efter lys i mørket. Kombinationen af de lysende billeder, der veksler mellem detalje og helhed og lyden af det evige hav samt den tikkende tid, der også tikker/tæller ned i din krop, er en stærk og umiddelbar oplevelse af menneskets placering i skæringspunktet mellem nuet og evigheden.

 

Eva Koch©2014/HD16:9/Stereo/6.30min.
Fotograf og lydoptagelser Niels Plenge  ·  Billedredigering Anja Farsig  ·  Lydredigering Lea Korsgaard  ·  Farvekorrigering Henrik Lago  ·  Tekst Mai Misfeldt · Dokumentation Umeå: Mikael Lundgren · Dokumentation Dragør: Niels Plenge